איך לעבור מרכז הערכה

מרכז הערכה הוא מרכז אבחון ומיון הבודק את התאמת המועמד לתפקיד מסוים. בדרך כלל האבחון הוא קבוצתי ומשתתפים בו מספר מועמדים לאותו תפקיד. המבדקים הנערכים במרכז נעשים על ידי מיון קבוצתי וכוללים מספר שלבים לבדיקת קריטריונים / תכונות / כישורים החשובים לתפקיד. המבדקים כוללים הן מילוי שאלונים באופן אישי והן השתתפות במשימות קבוצתיות הבוחנות את […]

זמן קריאה – 2 דקות