בנק מזרחי

בנק מזרחי

מזרחי-טפחות נשלט בחלקים שווים על ידי שתי קבוצות כלכליות מהמשגשגות במשק הישראלי: קבוצת האחים עופר וקבוצת מ. ורטהיים. הבנק, כולל בנק יהב, מפעיל כ-180 סניפים ברחבי הארץ המעניקים שירותים בנקאיים ופיננסיים וכן הלוואות משכנתא במסלולים שונים, לגורמים פרטיים ומוסדיים. מזרחי-טפחות מקיים פעילות בינלאומית ענפה באמצעות חברות בנות, סניפים ונציגויות ברחבי העולם, בין השאר בארה"ב, בלונדון, בשוויץ ועוד. סניפי הבנק ושלוחותיו בחוץ לארץ מציעים מגוון מוצרים ושירותים איכותיים, הן לתושבים המקומיים והן לאזרחי ישראל המבקשים לנהל את נכסיהם הפיננסיים מעבר לים.

הקבוצה מעסיקה כ-6500 עובדים בכל הארץ במגוון תפקידים.

משרות חמות:

משרות חמות, טיפים, וובינרים ועדכונים בדרך למציאת העבודה הבאה שלכם